Buồng đếm tế bào

Buồng đếm: có 2 loại

  •  Buồng đếm có tráng bạc (ưu điểm dễ đọc hơn, nhược điểm mắc tiền hơn)
  •   Buồng đếm không tráng bạc

Cách thực hiện ống mao quản: hút máu mao quản đến vạch 0,5 trên pipette (có hạt bi màu trắng hoặc hồng), tránh để không khí lọt vào trong máu, sau đó hút dung dịch pha loãng đến vạch 1.1, dùng ngón tay bịt đầu dưới ống hút. Sau đó ống hút được đặt nằm ngang, dùng máy lắc hoặc lắc bằng tay cho vỡ hồng huyết cầu hoặc bạch cầu. Buồng đếm được lau sạch và châm nước buồng đếm chờ 3 phút để bạch cầu (hồng cầu) lắng xuống.

Đưa buồng đếm lên kính hiển vi và đếm các tế bào

Chú ý: nhớ bỏ khoảng 4-6 giọt đầu trước khi cho vào buồng đếm.