THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT-TEST KIT

  Việc lựa chọn bồn rửa mắt và tắm khẩn cấp là một quá trình phức tạp. Ngoài các vấn đề kỹ thuật và thiết kế. Người sử dụng phải tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu sử dụng. Để đơn giản hơn người ta đã đưa ra tiêu chuẩn ANSI Z358.1 để tham chiếu cho các thiết bị rửa mắt và tắm khẩn cấp. Giúp người sử dụng dễ dàng lựa chọn, lắp đặt và bảo trì thiết bị. ANSI Z358.1 là tiêu chuẩn quy định về: thiết kế, chứng nhận chất lượng, hiệu suất sử dụng, lắp đặt và bảo trì các thiết bị rửa mắt và tắm khẩn cấp. Để hiểu rõ hơn các quy định của tiêu chuẩn này, chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt kèm theo hình minh họa sau đây: 1.      Thiết bị rửa mắt và tắm khẩn cấp (Emergency eyewash

ĐẦU TRANG
logo