THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT-TEST KIT

Sản phẩm

7/04/2015 / Trong danh mục Không phân mục
IR-18

Model: IR-18

Code: 146400

Hãng SX: Hach-Mỹ
Thang đo: 0-4 mg/L
Qui cách: 100 test/hộp

ĐẦU TRANG
logo