Bình tam giác (Erlenmeyer flask)

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Cat-No. Capacity
ml
d
mm
di
mm
h
mm
Pack 
Quantity
21 217 14 25 42 22 75 10
21 217 17 50 51 22 90 10
21 217 24 100 64 22 105 10
21 217 36 250 85 34 145 10
21 217 44 500 105 34 180 10
21 217 54 1 000 131 42 220 10
21 217 63 2 000 166 50 280 10
21 217 73 5 000 220 52 365 1

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Bình tam giác (Erlenmeyer flask) ”

*