Bộ nguồn dùng cho Hull cell – KOCOUR

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Rectifier, 5 Amp Digital 220 Volt (050076D) 5D, Input 220V, 50Hz
Rectifier, 15 Amp Digital 220 Volt (050077D) 15D, Input 220V, 50Hz
Rectifier, 25 Amp Digital 220 Volt (050079D) 25D, Input 220V, 50Hz

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Bộ nguồn dùng cho Hull cell - KOCOUR”

*