Ống chuẩn Merck

  • Công ty HTV chuyên cung cấp các loại ống chuẩn của Merck với giá cả tốt nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất. - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn - Pha với 1000 ml nước cất - Chất liệu : Ống nhựa - Giá trị pH :7-9 (H₂O, 20°C) - Nhiệt độ bảo quản: +15°C to +25°C

Ống chuẩn Merck:
- Dùng để pha chế dung dịch chuẩn
- Pha với 1000 ml nước cất
- Chất liệu : Ống nhựa
- Giá trị pH :7-9 (H₂O, 20°C)
- Nhiệt độ bảo quản: +15°C to +25°C.

Mã đặt hàng Tên hàng
1099590001 ống chuẩn NaOH 0,1N
1099900001 ống chuẩn  AgNO3  0,1N
1099100001 ống chuẩn  I2 0.1N
1099730001 ống chuẩn  HCL 0,1N
1099710001 ống chuẩn  HCL 0,5N
1099920001 ống chuẩn  EDTA 0,1N
1099500001 ống chuẩn  Na2S2O3 0,1N
1099700001 ống chuẩn   HCl 1N
1099560001 ống chuẩn  NaOH 1N
1099840001 ống chuẩn Sulfuric acid 0,1N
1099210001 ống chuẩn  KOH 0.1N
1099280001 Ống chuẩn K2Cr2O7 0.1N
1099350001 Ống chuẩn KMnO4 0.1N
1099580001 ống chuẩn  NaOH 0.25N
1099650001 Ống chuẩn Oxalic acid 0.1N

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Môi trường vi sinh Merck
Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết...
0
Huyết tương thỏ đông khô
Cung cấp Huyết tương thỏ đông khô, cung cấp Bactident Coagulase Rabbit plasma with...
0
Túi kỵ khí
Túi tạo môi trường kỵ khí (Anaerocult® A) Dùng để tạo ra môi trường nuôi...
0