Túi kỵ khí

  • Túi tạo môi trường kỵ khí (Anaerocult® A) Dùng để tạo ra môi trường nuôi cấy vi sinh kỵ khí hoàn toàn. Cách dùng đơn giản, chỉ cần mở gói và cho vào bình nuôi kín khí, không cần thêm nước hay chất xúc tác. Mỗi gói dùng cho bình 2.5 lít. Có thể dùng cho bình lớn hơn với tỷ lệ thể tích tương ứng. Oxygen đuợc hấp thu ngay khi mở gói. Nuôi cấy đặc biệt hiệu quả với các loại vi sinh yếm khí.

Túi tạo môi trường kỵ khí (Anaerocult® A) Dùng để tạo ra môi trường nuôi cấy vi sinh kỵ khí hoàn toàn. Cách dùng đơn giản, chỉ cần mở gói và cho vào bình nuôi kín khí, không cần thêm nước hay chất xúc tác. Mỗi gói dùng cho bình 2.5 lít. Có thể dùng cho bình lớn hơn với tỷ lệ thể tích tương ứng. Oxygen đuợc hấp thu ngay khi mở gói. Nuôi cấy đặc biệt hiệu quả với các loại vi sinh yếm khí.
Mã hàng: 1138290001 : Anaerocult® A for microbiology (Reagent for the generation of an anaerobic medium in anaerobic jars)

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Ống chuẩn Merck
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại ống chuẩn của Merck với giá cả tốt nhất...
0
Môi trường vi sinh Merck
Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết...
0
Huyết tương thỏ đông khô
Cung cấp Huyết tương thỏ đông khô, cung cấp Bactident Coagulase Rabbit plasma with...
0