Độ dày tấm chuẩn

  • Cung cấp đầy đủ các loại độ dày tấm chuẩn. Sử dụng độ dày tấm chuẩn là một yêu cầu quan trong ngành xi mạ

Mã hàng Tên hàng Kích thước
350D01 STEP/Steel, 0.6 mil total Nickel  0.6 mil
350S31C Electroless Ni/Steel, 0.2 mil   0.2 mil 
350S31E Electroless Ni/Copper, 0.2 mil   0.2 mil 
350S01  Cadmium/Brass, 0.5 mil  0.5 mil 
350S02 Cadmium/Copper, 0.5 mi
350S04 Chromium/Brass, 0.2 mil 0.2 mil
350S05 Chromium/Copper, 0.2 mil 0.2 mil
350S04 Chromium/Brass, 0.2 mil 0.2 mil
350S05 Chromium/Copper, 0.2 mil 0.2 mil
350S06 Chromium/Nickel, 0.02 mil 0.02 mil
350S07 Chromium/Steel, 0.2 mil 0.2 mil
350S08 Copper/Steel, 0.5 mil  0.5 mil
350S09 Copper/Zinc, 0.25 mil (6 month life) 0.25 mil
350S10 Gold/Brass, 0.025 mil (6 month life) 0.025 mil
350S11 Gold/Copper, 0.025 mil (6 month life) 0.025 mil
350S12 Gold/Nickel, 0.025 mil 0.025 mil
350S13 Nickel/Brass, 0.5 mil 0.5 mil
350S14 Nickel/Copper, 0.5 mil 0.5 mil
350S15 Nickel/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S16 Silver/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S17 Silver/Copper, 0.5 mil (6 month life 0.5 mil
350S18 Silver/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S19 Tin/Copper, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S20 Tin/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S21 Tin/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S22 Tin/Steel, 0.03 mil 0.03 mil
350S23 Zinc/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S24 Zinc/Copper, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S25 Zinc/Steel, 0.5 mil 0.5 mil

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Cung cấp điện trở (Nồi hấp, Máy cất nước, Tủ ấm, Tủ sấy…)
Chuyên cung cấp điện trở cho cho máy cất nước,nồi hấp, tủ ấm, tủ sấy.
2,000
Tấm cathod dùng trong hull cell Kocour
Cathodes của Kocour được dánh giá cao, sản phẩm được đánh bòng và được...
0
Tấm anodes dùng trong hull cell Kocour
Các loại tấm Anode của Kocour được đánh giá cao và chó chứng nhận về phân...
0
Đầu dò nhiệt kế cooper atkins 50336-K
Đầu dò cooper atkins 50336-K là loại đầu dò thông dụng nhất của Cooper atkins,...
0
Đầu dò bề mặt cooper atkins 50012-K
Đầu dò cooper atkins 50012-K được thiết kế cho bất cứ bề mặt phẳng, đầu...
0
Đầu dò không khí cooper atkins 50306-K
Đầu dò không khí cooper atkins 50306-K là loại đầu dò đa dụng có thể dùng do...
0
Đầu dò nhiệt độ 50101-K chuyên dùng cho thực phẩm đông lạnh
Đầu dò 50101-K với tay cầm bằng thép nặng giúp dễ đâm dầu dò vào sản phẩm...
0
Đầu dò nhiệt độ 52048-K đo nhiệt độ thực phẩm rắn trong tủ lạnh
Đầu dò nhiệt độ 52048-K không sử dụng đo nhiệt độ không khí, Đầu dò...
0
Đầu dò nhiệt độ 1050 Cooper Atkins
Đầu dò nhiệt độ 1050 sử dụng thích hợp với thiết bị TM99A-V.
0
Bích gắn dùng cho nhiệt kế PM120 & PMRH120 Cooper atkins 9302
Mặt bích 9302 của Cooper atkins được sử dụng để đính nhiệt kế PM120 & PMRH120...
0
Đầu dò nhiệt độ 50207-K Cooper Atkins
Đầu dò 50207-K Cooper atkins được thiết kế có thể kết nói trực tiếp với...
0
Đầu dò nhiệt độ 55032 Cooper Atkins
Đầu dò nhiệt dộ 55032 dùng thay cho các dòng máy 350. Đầu dò được thiết kế...
0
Đầu dò nhiệt độ 55035 Cooper Atkins
Đầu dò 55035 dùng đo nhiệt độ bề mặt sản phẩm. 55035 thường được dùng...
0
Đầu dò nhiệt độ 55040 Cooper Atkins
Đầu dò nhiệt độ 55040 sử dụng với thiết bị dòng 350 của Cooper Atkins
0
Dây cáp nối 10046-K Cooper Atkin
Dây cáp nối 10046-K với 2 đầu Male-female giúp tăng chiều dài đầu dò. Cáp nối...
0