Độ dày tấm chuẩn-KOCOUR

  • Công Ty HTV là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của hãng Kocour chuyên sản xuất về xi mạ trong phòng thí nghiệm và công nghiệp

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng cho việc hiệu chuẩn các dụng cụ đo độ dày.
Mã hàng Tên hàng Kích thước
350D01 STEP/Steel, 0.6 mil total Nickel  0.6 mil
350S31C Electroless Ni/Steel, 0.2 mil   0.2 mil 
350S31E Electroless Ni/Copper, 0.2 mil   0.2 mil 
350S01  Cadmium/Brass, 0.5 mil  0.5 mil 
350S02 Cadmium/Copper, 0.5 mi
350S04 Chromium/Brass, 0.2 mil 0.2 mil
350S05 Chromium/Copper, 0.2 mil 0.2 mil
350S04 Chromium/Brass, 0.2 mil 0.2 mil
350S05 Chromium/Copper, 0.2 mil 0.2 mil
350S06 Chromium/Nickel, 0.02 mil 0.02 mil
350S07 Chromium/Steel, 0.2 mil 0.2 mil
350S08 Copper/Steel, 0.5 mil  0.5 mil
350S09 Copper/Zinc, 0.25 mil (6 month life) 0.25 mil
350S10 Gold/Brass, 0.025 mil (6 month life) 0.025 mil
350S11 Gold/Copper, 0.025 mil (6 month life) 0.025 mil
350S12 Gold/Nickel, 0.025 mil 0.025 mil
350S13 Nickel/Brass, 0.5 mil 0.5 mil
350S14 Nickel/Copper, 0.5 mil 0.5 mil
350S15 Nickel/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S16 Silver/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S17 Silver/Copper, 0.5 mil (6 month life 0.5 mil
350S18 Silver/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S19 Tin/Copper, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S20 Tin/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S21 Tin/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S22 Tin/Steel, 0.03 mil 0.03 mil
350S23 Zinc/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S24 Zinc/Copper, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S25 Zinc/Steel, 0.5 mil 0.5 mil

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Dụng cụ hút mẫu-Handy Step
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại sản phẩm hãng Dlab - Mỹ với giá cả tốt...
0
Trợ pipette (Levo Pipette Controller)
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại sản phẩm hãng Dlab - Mỹ với giá cả tốt...
0
Trợ pipette (Levo Plus Motorized Pipette Filler)
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại sản phẩm hãng Dlab - Mỹ với giá cả tốt...
0
Dụng cụ hút mẫu (Dispenser)
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại sản phẩm hãng Dlab - Mỹ với giá cả tốt...
0
Micropipette 1 kênh
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại sản phẩm hãng Dlab - Mỹ với giá cả tốt...
0
Cá Từ Dạng Chày – IKA
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại cá từ nhiều hình dạng và kích thước khác...
0
Cá Từ Dạng Trụ Vuông Đầu Tròn – IKA
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại cá từ nhiều hình dạng và kích thước khác...
0
Cá Từ Có Cánh Khuấy – IKA
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại cá từ nhiều hình dạng và kích thước khác...
0
Chai YOUTILITY-DURAN
Công ty HTV chuyên cung cấp chai Youtility các kích thước khác nhau của Duran với...
0
Tấm cathod dùng trong hull cell – KOCOUR
Công Ty HTV là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của hãng Kocour chuyên sản...
0
Tấm anodes dùng trong hull cell – KOCOUR
Công Ty HTV là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của hãng Kocour chuyên sản...
0
Chrometer ( Xác định nồng độ chromic acid) – KOCOUR
Công Ty HTV là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của hãng Kocour chuyên sản...
0
QUE LẤY MẪU VI SINH CHO TEST THỬ NHANH THỰC PHẨM SUNCOLI
Que gòn của Suncoli được sử dụng lấy mẫu vi sinh trên bề mặt dụng cụ hay...
0