TEST NHANH NITRAT/NITRIT TRONG NƯỚC 254.1 THANG ĐO (500/80 PPM)

  • est nhanh Nitrate/Nitrite 254.1 của Johnson là test kiểm tra nitrate và nitrite trên cùng một test thử với trong khoảng thang đo từ 0-500ppm đối với Nitrat và 0-80 đối với Nitrite. Test cho kết quả nhanh chóng, chính xác và thực hiện đơn giản với 4 bước thực hiện mà không cần dự hỗ trợ của thiết bị, việc này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí.

TEST NHANH NITRATE/NITRIT  254.1 KIỂM TRA NHANH HÀM LƯỢNG NITRATE/NITRITE TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI JOHNSON ANH

Code: 254.1
Test nhanh Nitrate/Nitrite 254.1 của Johnson là test kiểm tra nitrate và nitrite trên cùng một test thử với trong khoảng thang đo từ 0-500ppm đối với Nitrat và 0-80 đối với Nitrite. Test cho kết quả nhanh chóng, chính xác và thực hiện đơn giản với 4 bước thực hiện mà không cần dự hỗ trợ của thiết bị, việc này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Điểm nổi bật test nhanh Nitrate/Nitrite 254.1 

√ Kiểm tra Nitrat và Nitrit trên cùng test thử.
√ Kết quả đo nhanh chóng và không cần thiết bị đo
√ Đơn giản, dễ sử dụng không cần tốn thời gian đào tạo

Thông số test nhanh Nitrat/Nitrit 254.1

Code                   Tên sản phẩm                                                  Thang đo                                           Qui cách
254.1        Test nhanh Nitrate/Nitrite 500/80           0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO3-               100 test/hộp
                                                                                      0-2-5-10-20-40-80 mg/L NO2       

Những lưu ý khi bảo quản test nhanh Nitrat/Nitrit 254.1

- Lưu trữ test thử nhanh nơi kho và mát.
- Đóng nắp ngay sau khi sử dụng.
- Bảo quản trong 4-30 0C


XEM FULL LIST TEST THỬ NHANH JOHSON-ANH

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

TEST NHANH CHLORINE (163.1C) TRONG NƯỚC VÀ THỰC PHẨM (0-300PPM)
Test nhanh chlorine 163.1c của Johnson được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng...
0
Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
TEST NHANH CHLORINE (CLO) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ THỰC PHẨM
Test nhanh chlorine (clo) của Johnson Anh là test thử nhanh dạng que dùng kiểm tra hàm...
0
TEST NHANH PERACETIC 167.5C TRONG KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ (0-50PPM)
Test nhanh Peracetic 167.5c được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng Peracetic sử...
0
TEST NHANH PEROXIT TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG
Test nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch khử...
0
TEST NHANH SULFITE (172.5C) TRONG NƯỚC VÀ DUNG DỊCH 0-500 PPM
Test nhanh Sulfite (172.5c) của Johnson được sử dụng kiểm tra nhanh và chính xác...
0
TEST NHANH GLUCOSE TRONG THỰC PHẨM, BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
TEST NHANH NITRATE KIỂM TRA HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong...
0
TEST NHANH AMONIA (210.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0-400 PPM
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
TEST NHANH ASCORBIC (212.1) TRONG NƯỚC ÉP VÀ HOA QUẢ 0-2000 PPM
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG CaCO3 214.1 KIỂM TRA ĐỘ CỨNG BỂ CÁ VÀ HỒ BƠI
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
TEST NHANH ION ĐỒNG (250.1) TRONG NƯỚC THẢI, XI MẠ VÀ NƯỚC MÁY
Test nhanh đồng 250.1 của Johnson cho phép kiểm tra nhanh và chính xác hàm lượng...
0