NHIỆT KẾ TỰ GHI T&D-NHẬT BẢN

  • Nhiệt kế tự ghi T&D dùng kiểm tra nhiệt độ không khí một cách tự động theo thời gian cài đặt. Nhiệt kế tự ghi giúp chúng ta kiểm soát nhiệt độ tại nhiều thời điểm mà không cần sự hiện diện của kỹ thuật viên.

NHIỆT KẾ TỰ GHI T&D-NHẬT BẢN

Tên Sản Phẩm Model Tính Năng Nổi Bật Chi Tiết SP
Nhiệt kế tự ghi TR-71wb TR-71wb
TR-71wb Thang đo: -40 to 110°C (±0.3°C), 2 kênh, đầu dò ngoài
Truyền dữ liệu: Wireless LAN, USB, Bluetooth 4.2.
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR-71nw TR-71nw
TR-71nw Thang đo: -40 to 110°C (±0.3°C), 2 kênh
Truyền dữ liệu: Wireless LAN, USB
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR-51i TR-51i
 Thang đo: -40 to 80°C (±0.5°C), 1 kênh, đầu dò trong.
Truyền dữ liệu: Hồng ngoại
Chi Tiết

Nhiệt kế tự ghi TR-52i
TR-52i Thang đo: -60 to 155°C (±0.3°C), 1 kênh, đầu dò ngoài.
Truyền dữ liệu: Hồng ngoại
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR-55i-TC TR-55i-TC Thang đo: -199 to 1760 °C (đầu dò K, J, T: ±0.3°C + 0.3%; S: ±(1°C + 0.3%) 1 kênh
Truyền dữ liệu: Cáp hoặc Hồng ngoại
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR-55i-Pt TR-55i-Pt Thang đo: -199 to 600 °C  ±( 0.3 °C) ở 10 to 40 °C,±( 0.5 °C) ở -40 to 10 °C và 40 đến 80 °C, 1 kênh
Truyền dữ liệu: Cáp hoặc Hồng ngoại
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR-75wb TR-75wb
Thang đo: -199~1760°C (± 0.5 °C đầu dò  K, J, T, E), (±1.5 S, R), 2 kênh ngoài.
Truyền dữ liệu: Wireless LAN, USB, Bluetooth 4.2
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR-75nw TR-75nw Thang đo: -199~1760°C (± 0.5 °C đầu dò  K, J, T, E), (±1.5 S, R), 2 kênh ngoài.
Truyền dữ liệu: Wireless LAN, USB.
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR41 TR41 Thang đo: -40 to 80 °C (°C, °F), 1 kênh trong
Truyền dữ liệu: Bluetooth 4.1 ( Bluetooth low energy )
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR42 TR42 Thang đo: -60 to 155 °C (°C, °F), 1 kênh ngoài
Truyền dữ liệu: Bluetooth 4.1 ( Bluetooth low energy )
Chi Tiết
Nhiệt kế tự ghi TR45 TR45 Thang đo: TC: -199 to 1760 °,     Pt: -199 to 600 °C (Loại đầu dò: K, J, T, S, R)
Truyền dữ liệu: Bluetooth 4.1 ( Bluetooth low energy )
Chi Tiết

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

THIẾT BỊ , GHI NHẬN NHIỆT ĐỘ MCR-4TC
THIẾT BỊ , GHI NHẬN NHIỆT ĐỘ MCR-4TC Đo và ghi tối đa bốn kênh trong một...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-52i ĐO NHIỆT ĐỘ KHO ĐÔNG, THÙNG XE VÀ CONTAINER
Nhiệt kế tự ghi TR-52i là dòng sản phẩm được thiết kế đơn giản trong sử...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-51i ĐO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH,THÙNG XE VÀ CONTAINER
Thiết bị đo TR-51i là dòng nhiệt kế tự ghi 1 kênh đầu dò trong của TandD. Máy...
0
CỔNG TRUYỀN DỮ LIỆU CHO DÒNG TR-5i ĐẾN PC TR-50U2
Cổng kế nối TR-50U2 của TANDD chuyên dùng truyền dữ liệu từ các thiết bị...
0
Nhiệt kế tự ghi cooper atkins 23900
Nhiệt kế tự ghi cooper atkins 23900 chuyên dùng kiểm tra nhiệt độ nồi hấp và...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-55I-PT THEO DỖI NHIỆT ĐỘ VỚI ĐẦU DÒ  Pt100 VÀ Pt1000
Nhiệt kế tự ghi TR-55I-PT dùng đo nhiệt độ với khoảng đo rộng -199 đến...
0
THIẾT BỊ THU NHẬN DỮ LIỆU HỒNG NGOẠI TR-57DCi
Thiết bị TR-57DCI là Thiết bị thu dữ liệu từ các thiết bị tự ghi của TandD....
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71NW ĐO NHIỆT ĐỘ NHÀ XƯỞNG, KHO HÀNG
Nhiệt kế tự ghi TR-71nw là dạng nhiệt kế tự ghi cho phép tự động ghi nhận...
0
Thiết bị ghi nhận nhiệt độ TR-55i-TC T&D
Nhiệt kế tự ghi TR-51i-TC dùng đo nhiệt độ không khí với khoảng đo rộng -199...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71WB GHI NHẬN NHIỆT ĐỘ KHO HÀNG VÀ NHÀ XƯỞNG
Nhiệt kế tự ghi TR-71wb được sử dụng kiểm tra nhiệt độ nhà xưởng và kho...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-75NW ĐO NHIỆT ĐỘ VỚI ĐẦU DÒ K, J, T, E, S, R TANND
Nhiệt kế tự ghi TR-75nw cho phép kiểm tra nhiệt độ và có thế kế hợp với...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-75WB KẾT NỐI CỔNG BLUETOOTH
Nhiệt kế tự ghi TR-75WB cho phép kiểm tra nhiệt độ và có thế kế hợp với...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI CHỐNG NƯỚC TR45 VỚI ĐẦU DÒ Pt VÀ TC
Nhiệt kế tự ghi TR45 là thiết bị tự ghi nhiệt độ có thể kết hợp với...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI CHỐNG NƯỚC TR41 KẾT NỐI BẰNG BLUETOOTH
Nhiệt kế tự ghi TR41 là thiết bị tự ghi nhiệt độ chống nước với đầu dò...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI CHỐNG NƯỚC TR42 VỚI CỔNG KẾT NỐI BLUETOOTH
Nhiệt kế tự ghi TR42 là thiết bị tự ghi nhiệt độ đầu dò ngoài, giúp ghi...
0