TEST THỬ pH BIA 182.1 VỚI KHOẢNG ĐO 4.6-6.2 pH

  • Test thử pH 182.1 của Johnson là test kiểm tra độ pH trong sản xuất bia, đây là test dạng que (test strip). Test thử pH 182.1 cũng có thể dùng cho nước trà có đường và rượu táo. Test thử pH 182.1 cho phép kiểm tra độ pH trong 4.6-6.2 pH.

TEST THỬ  pH 182.1 KIỂM TRA ĐỘ pH BIA VỚI KHOẢNG ĐO  4.6-6.2 pH JOHNSON-ANH

Code: 182.1
Hãng sx: JOHNSON-ANH
Test thử pH 182.1 của Johnson là test kiểm tra độ pH trong sản xuất bia, đây là test dạng que (test strip). Test thử pH 182.1 cũng có thể dùng cho nước trà có đường và rượu táo. Test thử nhanh 182.1 giúp kiểm tra nhanh pH trong khoảng 4.6-6.2, chúng được thiết kế nhỏ gọn dễ bỏ tui đê mang đi trong quá lúc test mẫu.
 
Code         Tên hàng                Thang đo                                         Qui cách
182.1        Giấy thử  pH bia    pH 4.6-6.2 4.6-5.0-5.4-5.8-6.2          50 test/hộp
 
 
 

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

TEST NHANH CHLORINE (163.1C) TRONG NƯỚC VÀ THỰC PHẨM (0-300PPM)
Test nhanh chlorine 163.1c của Johnson được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng...
0
Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
TEST NHANH CHLORINE (CLO) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ THỰC PHẨM
Test nhanh chlorine (clo) của Johnson Anh là test thử nhanh dạng que dùng kiểm tra hàm...
0
TEST NHANH PERACETIC 167.5C TRONG KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ (0-50PPM)
Test nhanh Peracetic 167.5c được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng Peracetic sử...
0
TEST NHANH PEROXIT TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG
Test nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch khử...
0
TEST NHANH SULFITE (172.5C) TRONG NƯỚC VÀ DUNG DỊCH 0-500 PPM
Test nhanh Sulfite (172.5c) của Johnson được sử dụng kiểm tra nhanh và chính xác...
0
TEST NHANH GLUCOSE TRONG THỰC PHẨM, BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
TEST NHANH NITRATE KIỂM TRA HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong...
0
TEST NHANH AMONIA (210.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0-400 PPM
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
TEST NHANH ASCORBIC (212.1) TRONG NƯỚC ÉP VÀ HOA QUẢ 0-2000 PPM
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG CaCO3 214.1 KIỂM TRA ĐỘ CỨNG BỂ CÁ VÀ HỒ BƠI
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
TEST NHANH ION ĐỒNG (250.1) TRONG NƯỚC THẢI, XI MẠ VÀ NƯỚC MÁY
Test nhanh đồng 250.1 của Johnson cho phép kiểm tra nhanh và chính xác hàm lượng...
0