TEST THỬ NHANH XYANUA TRONG NƯỚC WIT-CN-KIT 0.02-2.0 ppm

  • Ion test CN của KRK là TEST THỬ NHANH XYANUA dùng trong kiểm tra nước thải cũng như kiểm tra chất độc có trong nước. Với đóng gói nhỏ gọn, thời gian kiểm tra nhanh chóng trong khoảng 10 phút xác định hàm lượng xyanua trong nước với chi phí thấp.

TEST THỬ NHANH XYANUA (CYANIDE) TỰ DO TRONG NƯỚC (WIT-CN-KIT) KRK THANG ĐO 0.02-2.0 ppm KRK-NHẬT BẢN

Code: WIT-CN-KIT
Hãng: KASAHARA-Nhật Bản (KRK
Ion test WIT-CN-KIT của KRK là TEST THỬ NHANH XYANUA dùng trong kiểm tra nước thải cũng như kiểm tra chất độc có trong nước. Với đóng gói nhỏ gọn, thời gian kiểm tra nhanh chóng trong khoảng 10 phút xác định hàm lượng xyanua trong nước với chi phí thấp.
TEST THỬ NHANH XYANUA TỰ DO TRONG NƯỚC (WIT-CN-KIT) KRK THANG ĐO 0.02-2.0 ppm KRK-NHẬT BẢN

Đặc điểm nổi bật test thử nhanh Xyanua WIT-CN-KIT:

  • Đóng gói nhỏ gọn dễ mang đi hiện trường.
  • Dễ sử dụng không cần dụng cụ hoặc thiết bị hỗ trợ.
  • Thuốc thử dạng bột dễ bảo quản và thời gian sử dụng dài (2 năm)

Thông số kỹ thuật Test thử nhanh Xyanua WIT-CN-KIT KRK:

Thang đo 0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/2.0
Thời gian đọc kết quả 10 phút
Qui cách 50 test/hộp
Kích thước hộp 16.5x10.5x2.5cm
Phương pháp đo Phương pháp 4-Pyridinecarboxylic Acid
Áp dụng Quản lý nước thải kiểm tra chất độc

Cách sử dụng test thử nhanh Xyanua với test KRK:
⇒ Xem Full List Test thử nhanh chất lượng nước và nước thải Kasahara-Nhật Bản

 

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

TEST THỬ NHANH COD TRONG NƯỚC THẢI WIT-COD-M-KIT 0-100 PPM
Ion test WIT-COD-M-KIT của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang trung trong...
0
TEST THỬ NHANH COD THANG CAO (WIT-COD-H-KIT ) TRONG NƯỚC THẢI 0-250 PPM
Ion test COD-H của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang cao trong nước...
0
TEST THỬ NHANH CROM (VI) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI WIT-Cr6 -KIT (0.05-2.0 PPM)
on test Cr6+ của Kasahara là TEST THỬ NHANH CROM (VI) trong nước thải cũng như nước...
0
TEST THỬ NHANH ION CROM TỔNG (WIT-CrT-KIT) TRONG NƯỚC 0-20 ppm
Ion test WIT-CrT-KIT là TEST THỬ NHANH CROM tổng trong nước thải cũng như kiểm tra...
0
TEST THỬ NHANH ION SẮT (WIT-Fe-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0.2-5.0 PPM
Ion test Fe là TEST THỬ NHANH SẮT trong nước thải và nước uống. Test thử nhanh Fe...
0
TEST THỬ NHANH PEROXIDE (WIT-H2O2-H) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 10-150 PPM
Ion test H2O2-H là TEST THỬ NHANH PEROXIDE trong nước thải cũng như trong quá trình...
0
TEST THỬ NHANH CHLORINE DƯ (WIT-HOCL-KIT) TRONG NƯỚC 10-150 PPM
10 giây test thử nhanh chlorine dư với ion test HOCL của KRK-Nhật Bản. test thử nhanh...
0
TEST NHANH AMONIA WIT-NH4-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0.3-26 PPM
Ion test WIT-NH4-KIT là TEST THỬ NHANH ION AMONIA trong nước thải và nước sông. Test...
0
TEST THỬ NHANH ION NIKEN (WIT-Ni-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0.2-10 PPM
Kiểm tra Niken đơn giản nhanh chóng trong (2 phút). Test thử nhanh Niken (Ni) giúp xác...
0
TEST THỬ NHANH NITRIT (WIT-NO2-KIT) TRONG NƯỚC  VÀ NƯỚC THẢI 0.05-1.0 PPM
Ion test WIT-NO2-KIT là TEST THỬ NHANH NITRIT trong nước thải và nước sông. Test thử...
0
TEST THỬ NHANH NITRAT (WIT-NO3-KIT ) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0-20 PPM
Ion test wit-no3-kit là test thử nhanh ion nitrat và phức của nitrat trong 3 phút với 2...
0
TEST THỬ NHANH OZON (WIT-O3-KIT) TRONG NƯỚC 0.1-2.0 PPM
Ion test WIT-O3-KIT là TEST THỬ NHANH OZON trong nước thải và trong kiểm tra nhanh ozon...
0
TEST THỬ NHANH PHOSPHAT (WIT-PO4-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0.2-5.0 PPM
Ion test PO4 là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT trong nước. Test thử PO4 được đóng gói 50...
0
TEST THỬ NHANH NITƠ TỔNG (WIT-TN-i-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0-100 PPM
Ion test TN-I là TES THỬ NHANH NI TƠ TỔNG trong nước thải và nước sông. Bộ test...
0
TEST THỬ NHANH ĐỒNG (WIT-Cu-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI  0.2-10 PPM
Ion test WIT-Cu là TEST THỬ NHANH ĐỒNG trong nước thải. Test thử đồng WIT-Cu cho...
0