TEST THỬ NHANH KẼM (WIT-Zn-KIT ) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI 0-5 PPM

  • Ion test Zn là TEST THỬ NHANH ION KẼM trong nước thải. Test thử Zn cho phép kiểm tra nhanh ion kẽm trong khoảng đo 0-5ppm. Đơn gian dễ thực hiện và nhanh chống cho kết quả trong 2 phút là những điểm nỗi bật của bộ test

TEST THỬ NHANH ION KẼM (WIT-Zn-KIT ) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI THANG ĐO 0-5 PPM KASAHARA-NHẬT BẢN

Code: WIT-Zn-KIT
Hãng: KASAHARA-Nhật Bản (KRK)
Ion test WIT-Zn-KIT là TEST THỬ NHANH KẼM trong nước thải. Test thử WIT-Zn-KIT cho phép kiểm tra nhanh ion kẽm trong khoảng đo 0-5ppm. Đơn gian dễ thực hiện và nhanh chống cho kết quả trong 2 phút là những điểm nỗi bật của bộ test thử WIT-Zn-KIT.

TEST THỬ NHANH ION KẼM (WIT-Zn-KIT ) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI THANG ĐO 0-5 PPM KASAHARA-NHẬT BẢN

Đặc điểm nổi bật test thử nhanh Kẽm (WIT-Zn-KIT):

  • Đóng gói nhỏ gọn dễ mang đi hiện trường.
  • Dễ sử dụng không cần dụng cụ hoặc thiết bị hỗ trợ.
  • Thuốc thử dạng bột dễ bảo quản và thời gian sử dụng dài (2 năm)

Thông số ion test kẽm (WIT-Zn-KIT) KRK

Thang đo 0/0.2/0.3/0.5/1.0/2.0/5.0 ppm
Thời gian đọc kết quả 2 phút
Qui cách 50 test/hộp
Kích thước hộp 16.5x10.5x2.5cm
Phương pháp đo:  
Áp dụng Quản lý nước thải

Cách sử dụng Test thử nhanh Kẽm KRK Nhật Bản:

⇒ Xem Full List Test thử nhanh chất lượng nước và nước thải Kasahara-Nhật Bản

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

TEST THỬ NHANH XYANUA TRONG NƯỚC WIT-CN-KIT 0.02-2.0 ppm
Ion test CN của KRK là TEST THỬ NHANH XYANUA dùng trong kiểm tra nước thải cũng như...
0
TEST THỬ NHANH COD TRONG NƯỚC THẢI WIT-COD-M-KIT 0-100 PPM
Ion test WIT-COD-M-KIT của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang trung trong...
0
TEST THỬ NHANH COD THANG CAO (WIT-COD-H-KIT ) TRONG NƯỚC THẢI 0-250 PPM
Ion test COD-H của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang cao trong nước...
0
TEST THỬ NHANH CROM (VI) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI WIT-Cr6 -KIT (0.05-2.0 PPM)
on test Cr6+ của Kasahara là TEST THỬ NHANH CROM (VI) trong nước thải cũng như nước...
0
TEST THỬ NHANH ION CROM TỔNG (WIT-CrT-KIT) TRONG NƯỚC 0-20 ppm
Ion test WIT-CrT-KIT là TEST THỬ NHANH CROM tổng trong nước thải cũng như kiểm tra...
0
TEST THỬ NHANH ION SẮT (WIT-Fe-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0.2-5.0 PPM
Ion test Fe là TEST THỬ NHANH SẮT trong nước thải và nước uống. Test thử nhanh Fe...
0
TEST THỬ NHANH PEROXIDE (WIT-H2O2-H) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 10-150 PPM
Ion test H2O2-H là TEST THỬ NHANH PEROXIDE trong nước thải cũng như trong quá trình...
0
TEST THỬ NHANH CHLORINE DƯ (WIT-HOCL-KIT) TRONG NƯỚC 10-150 PPM
10 giây test thử nhanh chlorine dư với ion test HOCL của KRK-Nhật Bản. test thử nhanh...
0
TEST NHANH AMONIA WIT-NH4-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0.3-26 PPM
Ion test WIT-NH4-KIT là TEST THỬ NHANH ION AMONIA trong nước thải và nước sông. Test...
0
TEST THỬ NHANH ION NIKEN (WIT-Ni-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0.2-10 PPM
Kiểm tra Niken đơn giản nhanh chóng trong (2 phút). Test thử nhanh Niken (Ni) giúp xác...
0
TEST THỬ NHANH NITRIT (WIT-NO2-KIT) TRONG NƯỚC  VÀ NƯỚC THẢI 0.05-1.0 PPM
Ion test WIT-NO2-KIT là TEST THỬ NHANH NITRIT trong nước thải và nước sông. Test thử...
0
TEST THỬ NHANH NITRAT (WIT-NO3-KIT ) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0-20 PPM
Ion test wit-no3-kit là test thử nhanh ion nitrat và phức của nitrat trong 3 phút với 2...
0
TEST THỬ NHANH OZON (WIT-O3-KIT) TRONG NƯỚC 0.1-2.0 PPM
Ion test WIT-O3-KIT là TEST THỬ NHANH OZON trong nước thải và trong kiểm tra nhanh ozon...
0
TEST THỬ NHANH PHOSPHAT (WIT-PO4-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0.2-5.0 PPM
Ion test PO4 là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT trong nước. Test thử PO4 được đóng gói 50...
0
TEST THỬ NHANH NITƠ TỔNG (WIT-TN-i-KIT) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0-100 PPM
Ion test TN-I là TES THỬ NHANH NI TƠ TỔNG trong nước thải và nước sông. Bộ test...
0