Horiba-Máy đo nước

Mặc định:

MÁY ĐO OXY HÒA TAN (DO210) TRONG NƯỚC AO NUÔI, NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC SẢN XUẤT
Máy đo oxy hòa tan (DO)của Horiaba được dùng kiểm tra nồng độ Oxy hòa tan trong...
0
MÁY ĐO OXY HÒA TAN (DO220) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC AO NUÔI
Máy đo oxy hòa tan DO200 là may đo Oxy hòa tan dạng cầm tay cho phép kiểm tra nồng...
0
BÚT ĐO NITRATE (NO3-11) TRONG MẪU LỎNG, MẪU RẮN VÀ BỘT
Bút đo Nitrate NO3-11 là máy đo được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang đi hiện...
0
BÚT ĐO PH (PH11) TRONG NƯỚC SẢN XUẤT, NƯỚC AO NUÔI VÀ pH MẪU RẮN
Bút đo pH11 là máy đo pH được thiết kế nhỏ gọn cho phép kiểm tra pH trong...
0
BÚT ĐO pH (pH22) TRONG NƯỚC HỒ AO NUÔI, NƯỚC HỒ BƠI VÀ NƯỚC THẢI
Bút đo pH pH22 là máy đo pH được thiết kế nhỏ gọn có thể bỏ túi trong quá...
0
BÚT ĐO ĐỘ MẶN (SALT 11) TRONG NƯỚC VÀ TRONG THỰC PHẨM
Bút đo độ mặt Salt 11 có thể kiểm tra độ mặn và nhiệt độ cùng một lúc....
0