Johnson-Test thử nhanh

Mặc định:

TEST NHANH CHLORINE (163.1C) TRONG NƯỚC VÀ THỰC PHẨM (0-300PPM)
Test nhanh chlorine 163.1c của Johnson được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng...
0
TEST NHANH CHLORINE (CLO) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ THỰC PHẨM
Test nhanh chlorine (clo) của Johnson Anh là test thử nhanh dạng que dùng kiểm tra hàm...
0
TEST NHANH PERACETIC 167.5C TRONG KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ (0-50PPM)
Test nhanh Peracetic 167.5c được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng Peracetic sử...
0
TEST NHANH PEROXIT TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG
Test nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch khử...
0
TEST NHANH SULFITE (172.5C) TRONG NƯỚC VÀ DUNG DỊCH
Test nhanh Sulfite (172.5c) của Johnson được sử dụng kiểm tra nhanh và chính xác...
0
TEST NHANH GLUCOSE TRONG THỰC PHẨM, BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
TEST NHANH NITRATE KIỂM TRA HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong...
0
TEST NHANH AMONIA (210.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
TEST NHANH ASCORBIC (VITAMIN C) 212.1 TRONG NƯỚC ÉP VÀ HOA QUẢ
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG CaCO3 214.1 KIỂM TRA ĐỘ CỨNG BỂ CÁ VÀ HỒ BƠI
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
TEST NHANH ION ĐỒNG (250.1) TRONG NƯỚC THẢI, XI MẠ VÀ NƯỚC MÁY
Test nhanh đồng 250.1 của Johnson cho phép kiểm tra nhanh và chính xác hàm lượng...
0
TEST NHANH FLORUA (173.5C) TRONG NƯỚC (0-100 PPM)
Test nhanh florua (fluoride) 173.5c của Johnson là test thử nhanhcho phép kiểm tra nhanh...
0
TEST NHANH PHOSPHAT (224.1) TRONG NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC TẨY RỮA
Photphat thường hiện diện trong nước thải sinh hoạt và nước tẩy rữa. Tuy...
0
TEST NHANH IODINE (236.1) TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG (0-225 PPM)
Test nhanh Iốt (iodine) 236.1 được sử dụng để kiểm tra nồng độ Iốt trong các...
0
TEST NHANH SẮT (248.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI THANG ĐO (0-500 PPM)
Test nhanh sắt (Fe) là test thử nhanh ion sắt trong nước, nước thải và dung dịch...
0
TEST NHANH BENZALKONIUM CHLORIDE (BKC) TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG
Que thử nhanh QAC cho phép xác dịnh nhanh benzalkonium chloride (BKC) trong dung dịch....
0
TEST NHANH BẠC (012.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI (0-10 PPM)
Test nhanh bạc 012.1 được sử dụng trong việc kiểm tra nhanh ion bạc trong lĩnh...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG CaCO3 TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Test nhanh độ cứng của Johnson giúp kiểm tra nhanh hàm lượng độ cứng trong...
0
TEST NHANH NƯỚC HỒ BƠI 232.1 KIỂM TRA NHANH 5 CHỈ TIÊU NƯỚC
Test nhanh nước 5 trong 1 232.1 của Johnson là test kiểm tra 5 chỉ tiêu nước hồ...
0
TEST NHANH NƯỚC HỒ BƠI 3 TRONG 1 (234.1)
Test nhanh nước hồ bơi 234.1 Johnson là test kiểm 3 chỉ nước hồ bơi trên cùng 1...
0
TEST NHANH PERACETIC (168.5C) TRONG DUNG DỊCH VÀ DỤNG CỤ KHỬ TRÙNG
Test thử Peracetic axit 168.5C cho phép xác định nhanh nồng độ peracetic axit được...
0
TEST NHANH PERACETIC 228.1 TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG (0-2000PPM)
Test thử Peracetic axit 228.1 cho phép xác định nhanh nồng độ peracetic axit được...
0
TEST NHANH CHLORINE (CLO) 161.1C TRONG NƯỚC, DUNG DỊCH VÀ BỀ MẶT KHỬ TRÙNG
Test nhanh chlorine 161.1C cho phép thử nhanh hàm lượng chlorine tự do trong dung dịch...
0
TEST NHANH CHLORINE (216.1) TRONG DUNG DỊCH VÀ BỀ MẶT KHỬ TRÙNG
Test nhanh chlorine 216.1 dùng kiểm tra nhanh chlorine tự do tồn dư trong dung dịch và...
0
TEST NHANH PEROXIT (222.1) TRONG NƯỚC, DUNG DỊCH VÀ BỀ MẶT KHỦ TRÙNG
Test nhanh peroxit 222.1 cho phép kiểm tra nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch trong...
0
TEST NHANH PEROXIT (165.5C) TRONG DUNG DỊCH VÀ BỀ MẶT KHỦ TRÙNG
Test nhanh peroxit 165.5C cho phép kiểm tra nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch trong...
0
TEST NHANH PEROXIT ( 220.1) TRONG DUNG DỊCH VÀ BỀ MẶT KHỬ TRÙNG
Test nhanh peroxide 220.1 là test thử nhanh peroxit trong dung dịch khử trùng với...
0
TEST NHANH CHLORINE TỰ DO (164.1C) TRONG NƯỚC VÀ TRÊN BỀ MẶT KHỬ TRÙNG
Test nhanh chlorine 164.1C là test thử chlorine tự do cho phép kiểm tra nhanh hàm lượng...
0
TEST NHANH CHLORINE TỔNG (020.5) TRONG NƯỚC
Test nhanh Chlorine (clo) 020.5 là test thử nhanh chlorine tổng (chlorine tự do và chlorine...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG (185.1C) TRONG NƯỚC AO NUÔI VÀ SẢN XUẤT
Test nhanh độ cứng 185.1C dùng kiểm tra nhanh độ cứng (CaCO3) trong nước trong...
0
TEST NHANH BKC (160.1) TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG
Test nhanh QAC 160.1 hay còn gọi test nhanh BKC (Benzalkonium chloride) dùng để kiểm tra...
0
TEST NHANH GLUCOSE (230.1) TRONG THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Test nhanh glucose 230.1 dùng kiểm tra nhanh hàm lượng glucose thông thực phẩm và...
0
TEST NHANH GLUCOSE (238.1) TRONG THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Test nhanh glucose 238.1 là test thử nhanh glucose dùng xác định hàm lượng glucose...
0
TEST NHANH ION NITRAT (176.5C) TRONG NƯỚC VÀ THỰC PHẨM
Test nhanh Nitrat 176.5c được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng ion Nitrat trong các...
0
Que thử nhanh Nitrite 0-25 ppm Johnson 175.5C
Que thử nhanh nitrite 175.5c của johnson cho phép xác định hàm lượng Nitrite trong...
0
Que thử nhanh Nitrite 0-80 ppm Johnson 218.1
Que thử nhanh nitrite 218.1 của johnson cho phép xác định hàm lượng Nitrite trong dung...
0
Que thử nhanh độ cứng nước 0-25 od Johnson 240.1
Que thử nhanh 240.1 cho phép kiểm tra nhanh độ cứng nước trong khoảng 0-25 od
0
Que thử nhanh BKC (Benzalkonium chloride) Johnson 160.2
Que thử nhanh BKC 160.2 cho phiếu kiểm tra nhanh nồng độ BKC trong dung dịch với...
0
Que thử nhanh BKC (Benzalkonium chloride) Johnson 160.3
Que thử nhanh BKC 160.3 dùng kiểm tra nhanh nồng độ BKC trong dung dịch với khoảng...
0
Que thử nhanh Nitrate/Nitrite Johnson 254.1
Que thử nhanh Nitrate/Nitrite 254.1 của Johnson có khả năng kiểm tra nhanh đồng thời...
0
QUE THỬ NHANH NƯƠC THỰC PHẨM JOHNSON-ANH
Que thử nhanh của Johnson là Test thử nhanh giúp kiểm tra anh các chỉ tiêu cần...
0
Que thử nhanh độ cứng nước 0-21 od Johnson 226.1
Que thử nhanh 226.1 cho phép kiểm tra nhanh độ cứng nước trong khoảng 0-21 od
0
Giấy đo pH định tính 001.1 Johson
Giấy đo pH 001.1 của Johnson là test thử định tính nếu pH < 7 giấy quì sẽ...
0
Que kiểm tra nhanh pH bia 182.1 Johson (pH 4.6-6.2)
Que thử pH 182.1 của Johnson là test thử nhanh pH dùng kiểm pH của bia dạng que (test...
0
QUE THỬ NHANH PH RƯỢU 181.1 JOHNSON
Test thử 181.1 của Johnson là Test thử nhanh pH dùng kiểm tra pH khi sản xuất rượu...
0
GIẤY THỬ PH ĐỊNH TÍNH 029.1 JOHNSON
Giấy thử pH 029.1 của Johnson là test thử định tính pH trong dung dịch, khi pH< 8.4...
0
Giấy thử pH định tính 027.1 Johnson
Giấy thử pH 027.1 của Johnson là test thử pH định tính khi pH< 6.6 giấy thử...
0
QUE THỬ NHANH ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ 015.1 JOHNSON
Que thử nhanh 015.1 của Johnson là test kiểm tra nhanh hàm lượng ẩm tương đối...
0
QUE THỬ NHANH ĐỘ ẨM TRONG KHÔNG KHÍ 016.95
Que thử nhanh 016.95 của Johnson là test kiểm tra nhanh hàm lượng ẩm tương đối...
0
QUE THỬ NHANH PH 106.3C KIỂM TRA NHANH PH NƯỚC (4-10) VỚI BƯỚC NHẢY 0.5pH
est strip 106.3C là là test thử nhanh dạng que được sử dụng nhiều trong các lĩnh...
0
QUE THỬ NHANH PH 140.4 KIỂM TRA NHANH PH NƯỚC (1-14 pH) JOHNSON
Test strip 140.4 là test thử nhanh Ph trong khoảng đo 1- 14 với bước nhảy 1 ph. Que...
0
QUE THỬ NHANH PH 109.3C KIỂM TRA NHANH PH (7-14) VỚI BƯỚC NHẢY 0.5Ph JOHNSON
Test strip 109.3C là que thử nhanh Ph cho phép kiểm tra nhanh ph trong khoảng 7-14ph với...
0
QUE THỬ NHANH PH 121.2C KIỂM TRA NHANH PH ĐO NỒNG ĐỘ AXIT CAO (0-1.5pH) JOHNSON
Test strip 121.2C là test thử nhanh Ph có nồng độ axit cao trong khoảng đo 0-1.5 Ph....
0
QUE THỬ NHANH PH 122.2C KIỂM TRA NHANH PH ĐO NỒNG ĐỘ AXIT CAO (0-2.5pH) JOHNSON
Test strip 122.2C là test thử nhanh Ph có nồng độ axit cao trong khoảng đo 0-2.5 Ph....
0
QUE THỬ NHANH PH 113.3C KIỂM TRA NHANH pH (2.0-9.0) VỚI BƯỚC NHẢY pH 0.5 JOHNSON
Test strip 133.3C là test thử nhanh Ph trong khoảng đo 2.0-9.0 pH với bước nhảy 0.5...
0