Máy đo Bạc trong nước

Mặc định:

MÁY ĐO ION BẠC  TRONG NƯỚC HI96737 VỚI THANG ĐO (0,000-1,000 PPM)
Máy đo bạc HI96737 là máy đo cầm tay được sử dụng kiểm tra ion bạc trong...
0