MÁY ĐO NƯỚC

Mặc định:

MÁY ĐO AMONI TRONG NƯỚC THANG CAO HI733 (0.0-99.9 PPM)
Checker® Hanna đo Amoni HI733 là sự kết hợp các bộ dụng cụ kiểm tra hóa học...
0
MÁY ĐO CHLORINE (CLO) DƯ TRONG NƯỚC HI701 THANG ĐO (0.00-2.50 PPM)
Máy đo Clo dư HI701 được thiết kế nhỏ gọn, thực hiện đo đơn giản giúp...
0
Máy Đo Độ Cứng Tổng EPA Hanna HI96735
Máy đo độ cứng Hanna HI96735 là sự kết hợp giữa độ chính xác và thiết kế...
0
NHỮNG CÁCH KIỂM TRA CHLORINE (CLO) DƯ TRONG NƯỚC
Sử dụng Máy đo chlorine hoặc test nhanh để kiểm tra nhanh hàm lượng chlorine trong...
0
MÁY ĐO IOT (IỐT) TRONG KHỬ TRÙNG HI96718 VỚI KHOẢNG ĐO 0.0-12.5 PPM
Máy đo Iốt HI96718 được dùng để đo iot tồn dư sau khi khử trùng với khoảng...
0
MÁY ĐO XYANUA (CYANIDE) TRONG NƯỚC  HI96714 KHOẢNG ĐO 0-0.2 PPM
Máy đo Xyanua HI96714 là máy đo dạng cầm tay được thiết kế nhỏ gọn giúp xác...
0
MÁY ĐO CLORUA (CLORIDE) TRONG NƯỚC HI753 THANG ĐO 0.0-20.0 PPM
Máy đo clorua HI753 được dùng kiểm tra hàm lượng clorua dư trong quá trình sát...
0
Máy  Đo Crôm VI Trong nước Thang Thấp HI749 khoảng đo 0-300 ppb
Máy đo Crôm HI749 được dùng kiểm tra hàm lượng Crôm trong nước và nước thải...
0
MÁY ĐO ĐỒNG TRONG NƯỚC THANG THẤP HI747 KHOẢNG ĐO 0-999 PPB
Máy đo đồng HI747 được sử dụng kiểm tra hàm lượng đồng trong nước với...
0
MÁY  ĐO SẮT TRONG NƯỚC THANG THẤP HI746 VỚI KHOẢNG ĐO 0-999 PPB.
Máy đo sắt HI746 giúp kiểm soát hàm lượng sắt trong khoảng đo 0-999 PPM. Chính...
0
MÁY ĐO FLORUA TRONG NƯỚC THANG CAO HI739 VỚI KHOẢNG ĐO 0.0-20.0 PPM
Máy đo Florua trong nước của Hanna cho phép kiểm tra hàm lượng florua trong khoảng...
0
MÁY ĐO FLORUA (FLORIDE) TRONG NƯỚC HI729 THANG ĐO 0.00-2.00 PPM
Máy đo Florua trong nước của Hanna cho phép kiểm tra hàm lượng florua trong khoảng...
0
MÁY ĐO NIKEN TRONG NƯỚC THANG CAO HI726 VỚI KHOẢNG ĐO 0.00-7.00 G/L
Máy đo Niken HI726 cho phép kiểm soát hàm lượng Niken trong khoảng 0.00-7.00 g/l....
0
MÁY ĐO CRÔM VI TRONG NƯỚC THANG CAO HI723 VỚI THANG ĐO 0-999 PPB
Máy đo Crôm Vi của Hanna được dùng kiểm tra hàm lượng ion Crôm trong mẫu nước...
0
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CANXI TRONG NƯỚC HI720 THANG ĐO 0.00-2.70 PPM
Máy đo độ cứng HI720 được dùng kiểm tra độ cứng ion canxi trong nước với...
0
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG TRONG NƯỚC (MAGIE) HI719 THANG ĐO 0.00-2.00 PM
Máy đo độ cứng Magie HI719 được sử dụng kiểm tra hàm lượng độ cứng của...
0
MÁY ĐO IOT TRONG NƯỚC KHỬ TRÙNG HI718 THANG ĐO 0.0 to 12.5 PPM
Máy đo Iốt HI718 được sử dụng kiểm tra hàm lượng Iốt tồn dư trong nước...
0
MÁY ĐO PHỐT PHÁT (PHOSPHAT)  TRONG NƯỚC HI717 THANG ĐO 0.0-30.0 PPM
Máy đo phốt phát (phosphat) HI717 được sử dụng kiểm tra hàm lượng phốt phát...
0
MÁY ĐO BRÔM TRONG NƯỚC HI716 THANG ĐO 0-8.0 PPM
Máy đo Brôm HI716 của Hanna được sử dụng kiểm tra hàm lượng brom với thang đo...
0
MÁY ĐO AMONI TRONG NƯỚC HI715 THANG ĐO 0.00-9.99 ppm
Máy đo amoni HI715 được sử dụng kiểm tra hàm lượng amoni thang trung với khoản...
0
MÁY ĐO PHỐT PHÁT (PHOSPHAT) TRONG NƯỚC THANG THẤP HI713 THANG ĐO 0.00-2.50 ppm
Máy đo phốt phát (phosphat) HI713 cho phép kiểm tra hàm lượng phốt phát trong...
0
MÁY ĐO NITRIT TRONG NƯỚC HI707 THANG ĐO 0- 600 PPB
Máy đo nitrit HI707 được dùng đo hàm lượng Nitrit trong nước với thang đo 0-600...
0
MÁY ĐO AMONI TRONG NƯỚC THANG THẤP HI700 THANG ĐO 0.00 TO 3.00 PPM
Máy đo amoni HI700 giúp kiểm tra hàm lượng amoni thang thấp trong khoảng đo 0.00-3.00...
0
MÁY ĐO AMONI TRONG NƯỚC HI96700 THANG ĐO (0.00-3.00 PPM)
HI96700 là Máy đo amoni thang thấp trong khoảng đo 0.00-3.00 mg/l. Máy đo amoni HI96700...
0
BÚT ĐO ĐỘ MẶN (SALT 11) TRONG NƯỚC VÀ TRONG THỰC PHẨM
Bút đo độ mặt Salt 11 có thể kiểm tra độ mặn và nhiệt độ cùng một lúc....
0
BÚT ĐO NITRATE (NO3-11) TRONG MẪU LỎNG, MẪU RẮN VÀ BỘT
Bút đo Nitrate NO3-11 là máy đo được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang đi hiện...
0
MÁY ĐO OXY HÒA TAN (DO220) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC AO NUÔI
Máy đo oxy hòa tan DO200 là may đo Oxy hòa tan dạng cầm tay cho phép kiểm tra nồng...
0
MÁY ĐO OXY HÒA TAN (DO210) TRONG NƯỚC AO NUÔI, NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC SẢN XUẤT
Máy đo oxy hòa tan (DO)của Horiaba được dùng kiểm tra nồng độ Oxy hòa tan trong...
0
MÁY ĐO CHLORINE (CLO) TỰ DO HI96701 TRONG NƯỚC VÀ TRONG DUNG DỊCH
Máy đo chlorine HI96701 dùng kiểm tra hàm lượng chlorine (clo) tự do tồn dư trong...
0
MÁY ĐO ĐỘ MẶN HI98203 TRONG NƯỚC VỚI THANG ĐO 0.00- 1.00 PPM
Máy đo độ mặn HI98203 là bút đô mặn cho phép kiểm soát độ mặn trong khoảng...
0
MÁY ĐO CLORIDE (CLORUA) HI96753 TRONG NƯỚC VỚI THANG ĐO (0.0 TO 20.0 PPM)
Máy đo chloride HI96753 là máy đo cầm tay được sử dụng kiểm tra ion clorua trong...
0
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CANXI VÀ MAGIE HI96752 TRONG NƯỚC (0-400 PPM)
Máy đo độ cứng HI96752 là máy đo dạng cầm tay dùng kiểm tra hàm lượng ion...
0
MÁY ĐO CRÔM VI THANG THẤP HI96749 TRONG NƯỚC
Máy đo crom HI96749 là máy đo dạng cầm tay được sử dụng kiểm tra ion crom vi...
0
MÁY ĐO ĐỒNG THANG THẤP HI96747 TRONG NƯỚC VỚI THANG ĐO (0,000-1,500 PPM)
Máy đo đồng HI96747 là máy đo ion đồng dạng cầm tay dùng để kiểm tra đồng...
0
MÁY ĐO NIKEN THANG THẤP HI96740 TRONG NƯỚC THANG ĐO (0,000-1,000 PPM)
Máy đo niken HI96740 là máy đo niken dạng cầm tay dùng kiểm tra niken thang thấp...
0
MÁY ĐO CHLORINE DIOXIT HI96738 TRONG NƯỚC VÀ DUNG DỊCH SÁT KHUẨN
Máy đo chlorine dioxit (ClO2 ) HI96738 là máy đo cầm tay dùng kiểm tra hàm lượng...
0
MÁY ĐO ION BẠC  TRONG NƯỚC HI96737 VỚI THANG ĐO (0,000-1,000 PPM)
Máy đo bạc HI96737 là máy đo cầm tay được sử dụng kiểm tra ion bạc trong...
0
Máy Đo Độ Cứng Tổng EPA (HI96735) TRONG NƯỚC THANG ĐO (0-50.0 PPM)
Máy đo độ cứng HI96735 là máy đo cầm tay dùng kiểm độ cứng tổng trong...
0
MÁY ĐO AMONI THANG CAO HI96733 TRONG NƯỚC THANG ĐO (0.0- 50.0 PPM)
Máy đo amoni HI96733 là máy đo cầm tay được sử dụng kiểm tra ion amoni trong...
0
MÁY ĐO KẼM TRONG NƯỚC HI96731 VỚI THANG ĐO 0.00-3.00 PPM
Máy đo kẽm HI96731 là máy đo cầm tay được sử dụng kiểm tra hàm lượng kẽm...
0
MÁY ĐO NIKEN TRONG NƯỚC HI96726 VỚI THANG ĐO (0.00-7.00 PPT)
Máy đo Niken HI96726 là máy đo cầm tay dùng kiểm tra hàm lượng niken thang cao trong...
0
MÁY ĐO CRÔM VI THANG CAO HI96723 TRONG NƯỚC
Máy đo crom VI HI96723 là máy đo cầm tay dùng kiểm tra hàm lượng crom thang cao với...
0
Máy Đo Độ Cứng Magie HI96719 trong nước (0.00-2.00 ppm)
Máy đo độ cứng magie HI96719 được thiết kế bao gồm các dụng cụ đi kèm và...
0
MÁY ĐO PHOSPHAT (PHỐT PHÁT) TRONG NƯỚC THANG CAO HI96717 (0-30.0PPM)
Máy đo phostphat HI96717 là thiết bị do phosphate (Phốt phát) dạng cầm tay, được...
0
MÁY ĐO PHOSPHAT HI96713 KIỂM TRA PHỐT PHÁT THANG THẤP TRONG NƯỚC
Máy đo phosphate HI96713 là máy đo dạng cầm tay được sử dụng kiểm tra hàm...
0
MÁY ĐO NHÔM TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI HI96712 THANG ĐO (0.00-1.00 PPM)
Máy đo nhôm HI96712 giúp kiểm tra ion đồng trong nước và nước thải, bộ đo ion...
0
MÁY ĐO CHLORINE HI96711 KIỂM TRA CHLORINE TỰ DO VÀ CHLORINE TỔNG
Máy đo chlorine HI96711 giúp kiểm tra hàm lượng chlorine tự do và chlorine tổng trong...
0
MÁY ĐO ION ĐỒNG THANG CAO HI96702 TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Máy đo đồng HI96702 giúp kiểm tra hàm lượng ion đồng trong nước và nước...
0
MÁY ĐO CHLORINE DƯ (HI96701) TRONG NƯỚC VÀ DUNG DỊCH
Máy đo chlorine HI96701 là máy đo chlorine dư trong nước và dung dịch. Thiết bị đo...
0
Khúc xạ kế để phân tích nước biển HI96822
Khúc xạ kế để phân tích nước biển HI96822
0
Máy Đo Oxy Hòa Tan (DO) TRONG NƯỚC AO NUÔI THỦY HẢI SẢN HI9147-04
HI9147-04 là một Máy đo oxy hòa tan (DO) được thiết kế chống thấm nước cho...
0