Nhiệt kế tự ghi

Mặc định:

NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-52i ĐO NHIỆT ĐỘ KHO ĐÔNG, THÙNG XE VÀ CONTAINER
Nhiệt kế tự ghi TR-52i là dòng sản phẩm được thiết kế đơn giản trong sử...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-51i ĐO NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH,THÙNG XE VÀ CONTAINER
Thiết bị đo TR-51i là dòng nhiệt kế tự ghi 1 kênh đầu dò trong của TandD. Máy...
0
CỔNG TRUYỀN DỮ LIỆU CHO DÒNG TR-5i ĐẾN PC TR-50U2
Cổng kế nối TR-50U2 của TANDD chuyên dùng truyền dữ liệu từ các thiết bị...
0
Nhiệt kế tự ghi cooper atkins 23900
Nhiệt kế tự ghi cooper atkins 23900 chuyên dùng kiểm tra nhiệt độ nồi hấp và...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-55I-PT THEO DỖI NHIỆT ĐỘ VỚI ĐẦU DÒ  Pt100 VÀ Pt1000
Nhiệt kế tự ghi TR-55I-PT dùng đo nhiệt độ với khoảng đo rộng -199 đến...
0
THIẾT BỊ THU NHẬN DỮ LIỆU HỒNG NGOẠI TR-57DCi
Thiết bị TR-57DCI là Thiết bị thu dữ liệu từ các thiết bị tự ghi của TandD....
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71NW ĐO NHIỆT ĐỘ NHÀ XƯỞNG, KHO HÀNG
Nhiệt kế tự ghi TR-71nw là dạng nhiệt kế tự ghi cho phép tự động ghi nhận...
0
THIẾT BỊ , GHI NHẬN NHIỆT ĐỘ MCR-4TC
THIẾT BỊ , GHI NHẬN NHIỆT ĐỘ MCR-4TC Đo và ghi tối đa bốn kênh trong một...
0
Thiết bị ghi nhận nhiệt độ TR-55i-TC T&D
Nhiệt kế tự ghi TR-51i-TC dùng đo nhiệt độ không khí với khoảng đo rộng -199...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71WB GHI NHẬN NHIỆT ĐỘ KHO HÀNG VÀ NHÀ XƯỞNG
Nhiệt kế tự ghi TR-71wb được sử dụng kiểm tra nhiệt độ nhà xưởng và kho...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-75NW ĐO NHIỆT ĐỘ VỚI ĐẦU DÒ K, J, T, E, S, R TANND
Nhiệt kế tự ghi TR-75nw cho phép kiểm tra nhiệt độ và có thế kế hợp với...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-75WB KẾT NỐI CỔNG BLUETOOTH
Nhiệt kế tự ghi TR-75WB cho phép kiểm tra nhiệt độ và có thế kế hợp với...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI T&D-NHẬT BẢN
Nhiệt kế tự ghi T&D dùng kiểm tra nhiệt độ không khí một cách tự động theo...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI CHỐNG NƯỚC TR45 VỚI ĐẦU DÒ Pt VÀ TC
Nhiệt kế tự ghi TR45 là thiết bị tự ghi nhiệt độ có thể kết hợp với...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI CHỐNG NƯỚC TR41 KẾT NỐI BẰNG BLUETOOTH
Nhiệt kế tự ghi TR41 là thiết bị tự ghi nhiệt độ chống nước với đầu dò...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI CHỐNG NƯỚC TR42 VỚI CỔNG KẾT NỐI BLUETOOTH
Nhiệt kế tự ghi TR42 là thiết bị tự ghi nhiệt độ đầu dò ngoài, giúp ghi...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI GO NFC THEO DÕI NHIỆT ĐỘ HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN
Nhiệt kế tự ghi Go NFC của Emerson được sử dụng kiểm tra nhiệt độ thực...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI GO PDF THEO DÕI NHIỆT ĐỘ HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN
Nhiệt kế tự ghi GO PDF của Emerson dùng ghi nhận và theo dỗi nhiệt độ các...
0
THIẾT BỊ TỰ GHI GO Real-Time Lux THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, VỊ TRÍ VÀ CHỐNG TRỘM HÀNG
Thiết bị tự ghi GO Real-Time Lux của Emerson giúp người dùng giải quyết vấn...
0
THIẾT BỊ TỰ GHI GO Real-Time Reusable THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, VỊ TRÍ, CHỐNG TRỘM HÀNG
Thiết bị tự ghi Real-Time Reusable của Emerson giúp người dùng giải quyết vấn...
0
THIẾT BỊ TỰ GHI GO Real-time XL THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, VỊ TRÍ VÀ CHỐNG TRỘM HÀNG
Thiết bị tự ghi GO Real-time XL của Emerson giúp người dùng giải quyết vấn đề...
0
THIẾT BỊ TỰ GHI GO Real-Time THEO DÕI NHIỆT ĐỘ VÀ VỊ TRÍ HÀNG HÓA
Thiết bị tự ghi GO Real-Time của Emerson giúp người dùng giải quyết vấn đề...
0
NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI GO TH THEO DÕI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM HÀNG HÓA
Nhiệt ẩm kế tự ghi GO TH của Emerson được sử dụng kiểm tra nhiệt độ và...
0
NHIỆT KẾ TỰ GHI XPRESS PDF THEO DÕI NHIỆT ĐỘ HÀNG LẠNH
Thiết bị tự ghi nhiệt độ Xpress PDF của Emerson là Nhiệt kế tự ghi nhiệt...
0
6 LOẠI NHIỆT KẾ TỰ GHI KHO LẠNH
Ghi nhận và giám sát nhiệt độ kho lạnh với Nhiệt kế tự ghi TandD Nhật Bản....
0