Test Strip- Test nhanh nước thực phẩm

Mặc định:

TEST NHANH CHLORINE (163.1C) TRONG NƯỚC VÀ THỰC PHẨM (0-300PPM)
Test nhanh chlorine 163.1c của Johnson được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng...
0
Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
TEST NHANH CHLORINE (CLO) TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI VÀ THỰC PHẨM
Test nhanh chlorine (clo) của Johnson Anh là test thử nhanh dạng que dùng kiểm tra hàm...
0
TEST NHANH PERACETIC 167.5C TRONG KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ (0-50PPM)
Test nhanh Peracetic 167.5c được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng Peracetic sử...
0
TEST NHANH PEROXIT TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG
Test nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch khử...
0
TEST NHANH SULFITE (172.5C) TRONG NƯỚC VÀ DUNG DỊCH 0-500 PPM
Test nhanh Sulfite (172.5c) của Johnson được sử dụng kiểm tra nhanh và chính xác...
0
TEST NHANH GLUCOSE TRONG THỰC PHẨM, BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
TEST NHANH NITRATE KIỂM TRA HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong...
0
TEST NHANH AMONIA (210.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 0-400 PPM
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
TEST NHANH ASCORBIC (212.1) TRONG NƯỚC ÉP VÀ HOA QUẢ 0-2000 PPM
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG CaCO3 214.1 KIỂM TRA ĐỘ CỨNG BỂ CÁ VÀ HỒ BƠI
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
TEST NHANH ION ĐỒNG (250.1) TRONG NƯỚC THẢI, XI MẠ VÀ NƯỚC MÁY
Test nhanh đồng 250.1 của Johnson cho phép kiểm tra nhanh và chính xác hàm lượng...
0
TEST NHANH FLORUA (173.5C) TRONG NƯỚC (0-100 PPM)
Test nhanh florua (fluoride) 173.5c của Johnson là test thử nhanhcho phép kiểm tra nhanh...
0
TEST NHANH PHOSPHAT (224.1) TRONG NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC TẨY RỮA 0-500 PPM
Photphat thường hiện diện trong nước thải sinh hoạt và nước tẩy rữa. Tuy...
0
TEST NHANH IODINE (236.1) TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG (0-225 PPM)
Test nhanh Iốt (iodine) 236.1 được sử dụng để kiểm tra nồng độ Iốt trong các...
0
TEST NHANH SẮT (248.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI THANG ĐO (0-500 PPM)
Test nhanh sắt (Fe) là test thử nhanh ion sắt trong nước, nước thải và dung dịch...
0
TEST NHANH BENZALKONIUM CHLORIDE (BKC) TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG
Que thử nhanh QAC cho phép xác dịnh nhanh benzalkonium chloride (BKC) trong dung dịch....
0
TEST NHANH BẠC (012.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI (0-10 PPM)
Test nhanh bạc 012.1 được sử dụng trong việc kiểm tra nhanh ion bạc trong lĩnh...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG CaCO3 TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Test nhanh độ cứng của Johnson giúp kiểm tra nhanh hàm lượng độ cứng trong...
0
TEST NHANH NƯỚC HỒ BƠI 232.1 KIỂM TRA NHANH 5 CHỈ TIÊU NƯỚC
Test nhanh nước 5 trong 1 232.1 của Johnson là test kiểm tra 5 chỉ tiêu nước hồ...
0
TEST NHANH NƯỚC HỒ BƠI 3 TRONG 1 (234.1)
Test nhanh nước hồ bơi 234.1 Johnson là test kiểm 3 chỉ nước hồ bơi trên cùng 1...
0
TEST NHANH PERACETIC (168.5C) TRONG KHỬ TRÙNG 0-500 PPM
Test thử Peracetic axit 168.5C cho phép xác định nhanh nồng độ peracetic axit được...
0
TEST NHANH PERACETIC 228.1 TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG (0-2000PPM)
Test thử Peracetic axit 228.1 cho phép xác định nhanh nồng độ peracetic axit được...
0
TEST NHANH CHLORINE DƯ (CLO) 161.1C TRONG KHỬ TRÙNG 0-5 PPM
Test nhanh chlorine 161.1C cho phép thử nhanh hàm lượng chlorine tự do trong dung dịch...
0
TEST NHANH CHLORINE DƯ (216.1) TRONG KHỬ TRÙNG 0-20 PPM
Test nhanh chlorine 216.1 dùng kiểm tra nhanh chlorine tự do tồn dư trong dung dịch và...
0
TEST NHANH PEROXIT (222.1) TRONG  KHỦ TRÙNG 0-1000 PPM
Test nhanh peroxit 222.1 cho phép kiểm tra nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch trong...
0
TEST NHANH PEROXIT (165.5C) TRONG KHỦ TRÙNG 0-100 PPM
Test nhanh peroxit 165.5C cho phép kiểm tra nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch trong...
0
TEST NHANH PEROXIT ( 220.1) TRONG KHỬ TRÙNG 0-25 PPM
Test nhanh peroxide 220.1 là test thử nhanh peroxit trong dung dịch khử trùng với...
0
TEST NHANH CHLORINE TỰ DO (164.1C) TRONG NƯỚC VÀ TRÊN BỀ MẶT KHỬ TRÙNG
Test nhanh chlorine 164.1C là test thử chlorine tự do cho phép kiểm tra nhanh hàm lượng...
0
TEST NHANH CHLORINE TỔNG (020.5) TRONG KHỬ TRÙNG 0-200 PPM
Test nhanh Chlorine (clo) 020.5 là test thử nhanh chlorine tổng (chlorine tự do và chlorine...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG (185.1C) TRONG NƯỚC AO NUÔI VÀ SẢN XUẤT 0-500 PPM
Test nhanh độ cứng 185.1C dùng kiểm tra nhanh độ cứng (CaCO3) trong nước trong...
0
TEST NHANH BKC (160.1) TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG 0-400 PPM
Test nhanh QAC 160.1 hay còn gọi test nhanh BKC (Benzalkonium chloride) dùng để kiểm tra...
0
TEST NHANH GLUCOSE (230.1) TRONG THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT 0-500 PPM
Test nhanh glucose 230.1 dùng kiểm tra nhanh hàm lượng glucose thông thực phẩm và...
0
TEST NHANH GLUCOSE (238.1) TRONG THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Test nhanh glucose 238.1 là test thử nhanh glucose dùng xác định hàm lượng glucose...
0
TEST NHANH ION NITRAT (176.5C) TRONG NƯỚC VÀ THỰC PHẨM 0-500 PPM
Test nhanh Nitrat 176.5c được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng ion Nitrat trong các...
0
TEST NHANH NITRIT 175.5C TRONG NƯỚC THANG ĐO 0-25 PPM
Test nhanh Nitrit 175.5c là test kiểm tra hàm lượng ion nitrit (No2) trong nước và trong...
0
TEST NHANH NITRIT (218.1) TRONG NƯỚC THANG ĐO 0-80 PPM
Que thử nhanh nitrite 218.1 của johnson cho phép xác định hàm lượng Nitrite trong dung...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG 240.1 KIỂM TRA ĐỘ CỨNG NƯỚC 0-25 oD
Test nhanh độ cứng 240.1 là test kiểm tra hàm lượng độ cứng trong nước với...
0
TEST NHANH BKC (160.2) TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG 25-1000 PPM
Test nhanh BKC 160.2 là test dùng kiểm tra hàm lượng BKC trong dung dịch với khoảng...
0
TEST NHANH BKC (160.3) TRONG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG 0-1000 PPM
Test nhanh BKC 160.3 là test kiểm tra nhanh hàm lượng dùng BKC (benzalkonium chloride)...
0
TEST NHANH NITRAT/NITRIT TRONG NƯỚC 254.1 THANG ĐO (500/80 PPM)
est nhanh Nitrate/Nitrite 254.1 của Johnson là test kiểm tra nitrate và nitrite trên cùng...
0
TEST NHANH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ THỰC PHẨM JOHNSON-ANH
Que thử nhanh của Johnson là Test thử nhanh giúp kiểm tra anh các chỉ tiêu cần...
0
TEST NHANH ĐỘ CỨNG TRONG NƯỚC 226 VỚI THANG ĐO 0-21od
Test strip 226.1 là test nhanh độ cứng trong nước với khoảng đo0-21 od. Qúa trình...
0
TEST THỬ pH BIA 182.1 VỚI KHOẢNG ĐO 4.6-6.2 pH
Test thử pH 182.1 của Johnson là test kiểm tra độ pH trong sản xuất bia, đây là...
0
TEST THỬ pH RƯỢU 181.1 VỚI KHOẢNG ĐO 2.8-4.4 pH
Test thử 181.1 của Johnson là Test thử nhanh pH dùng kiểm tra pH khi sản xuất rượu...
0
TEST THỬ pH ĐỊNH TÍNH 027.1 VỚI KHOẢNG ĐO 6.6>pH<8.4
Giấy thử pH 027.1 của Johnson là test thử pH định tính khi pH< 6.6 giấy thử...
0
TEST NHANH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ QUYỂN 015.1 VỚI GIỚI HẠN (2%RH)
Test nhanh độ ẩm 015.1 của Johnson là test kiểm tra nhanh hàm lượng ẩm tương...
0
TEST THỬ ĐỘ ẨM TRONG KHÔNG KHÍ 016.95 VỚI KHOẢNG ĐO 45% - 50%
Test thử 016.95 của Johnson là Test nhanh đọ ẩm tương đối trong khí quyển một...
0
TEST THỬ pH 106.3C KIỂM TRA NHANH ĐỘ pH VỚI KHOẢNG ĐO 4-10 pH
Test strip 106.3C là là test thử nhanh dạng que được sử dụng nhiều trong các lĩnh...
0
TEST THỬ pH 140.4 KIỂM TRA ĐỘ pH TRONG KHOẢNG (1-14 pH)
Test strip 140.4 là test thử độ pH trong khoảng đo 1- 14 pH với bước nhảy 1 pH. ...
0
TEST THỬ pH (109.3C) KIỂM TRA ĐỘ pH TRONG KHOẢNG 7-14 pH
Test strip 109.3C là Test thử độ pH cho phép kiểm tra nhanh pH trong khoảng 7-14 pH...
0
TEST THỬ pH (103.3C) TRONG NƯỚC VỚI KHOẢNG ĐO 0-6 pH
Test strip 103.3C là test nhanh pH trong khoảng đo 0-6 pH với bước nhảy 0.5 pH. Test...
0
TEST NHANH pH 121.2C KIỂM TRA NHANH PH ĐO NỒNG ĐỘ AXIT CAO (0-1.5pH)
Test strip 121.2C là test thử nhanh Ph có nồng độ axit cao trong khoảng đo 0-1.5 Ph....
0
TEST NHANH pH (122.2C) NỒNG ĐỘ AXIT CAO 0-2.5 pH
Test strip 122.2C là test nhanh pH có nồng độ axit cao trong khoảng đo 0-2.5 pH. Với 8...
0
TEST NHANH pH (113.3C) TRONG NƯỚC VÀ DUNG DỊCH VỚI KHOẢNG ĐO 2.0-9.0
Test strip 133.3C là test thử nhanh Ph trong khoảng đo 2.0-9.0 pH với bước nhảy 0.5...
0
NHỮNG CÁCH KIỂM TRA CHLORINE (CLO) DƯ TRONG NƯỚC
Sử dụng Máy đo chlorine hoặc test nhanh để kiểm tra nhanh hàm lượng chlorine trong...
0