Thiết bị Kocour

Mặc định:

Máy 6000 Kocour đo độ dày lớp mạ
Thiết bị tạo ra một tiêu chuẩn mới về độ chính xác cũng như hiệu năng....
0
Bộ chỉnh lưu cho Hull cell Kocour
Bộ chỉnh lưu được thiết kế để lọc các dòng mạch. Chúng được khuyến...
0
Máy ly tâm xác định Ion sulfat Kocour 299R29
Máy ly tâm Kocour 299R29 chuyên dùng xác định sulfate trong Chromic Acid trong bể mạ.
0
Bộ hull cells dùng trong xi mạ  Kocour
Hull cell là một trong những công cụ đươc dùng kiểm soát tấm mạ trong bể mạ,...
0
Ống đếm nhỏ giọt (Stalagmometer)
Dùng để đo sức căng bề mặt của các chất làm ẩm trong nickel, acid copper, acid...
0
Chrometer ( Xác định nồng độ chromic acid) Kocour
Chrometer được được sử dụng đo trong lương riêng của các bọt thủy tinh
0
Tấm Điện Cực Đồng Phosphorus Cooper (050044)
Tấm Điện Cực Đồng Phosphorus Cooper (050044)
0
Tấm Điện Cực Nickel (050046)
Phụ tùng, Cực dương dùng cho máy điện phân bằng Nickel(050046)
0
Tấm Cathode Đồng Brass 050062
Phụ tùng, Cực âm dùng cho máy điện phân bằng đồng Brass (50 cái/hộp)(050062)
0
Tấm Điện Cực Sắt Phủ Kẽm 050060
Tấm Điện Cực Sắt Phủ Kẽm 050060
0